torsdag 26. september 2019

Vi bar vårt kors med glede

«Skulle jeg en kristen være uten Kristi kors å bære» står det i en salme. Jo, det hører med. Men konkret å bære slike store kors som jeg fikk være med på på fredag, det skjer ikke hver dag.

Vi hadde invitert til kransefest for den nye kirka i Saku. Det vil si at takbjelkene alt er på plass - en milepæl på veien mot ferdig kirkebygg. Foreløpig fortsetter vi bygginga fram til 1. desember – da skal huset være tett for vær og vind. Derfra kommer videre progresjon an på hvordan det går med pengeinnsamlinga .

Først takket vi byggearbeiderne for en virkelig flott jobb så langt. Prosjektlederen vår, Ardon Kaerma, fikk æren av å hente ned kransen fra kirketaket. Personlig var jeg litt skuffet over at han brukte lift istedet for å klatre opp og hente den, men ellers var det en stilig seanse.

Men dette var mer enn en kransefest. Vi skulle også velsigne korset, og feste det til kirketårnet. Altså en slags «kors-festelse», kanskje? Erkebiskopen i den estiske lutherske kirka (EELK), Urmas Viilma, er personlig medlem i kirkebyggstiftelsen, og han hadde tatt turen til Saku for å være med. Det er særdeles sjelden at det bygges nye kirker i Estland, og for hans del var det første gang han var med på noe tilsvarende.

Førde kyrkjekor var på besøk hos oss denne helga. Det passet bra på mange måter. På fredagen  hadde de først konsert på Saku dagsenter, så en infotime med meg i det gamle bedehuset. Deretter var det lunsj, før de satte sitt eget preg på velsignelses-seremonien i den nye kirka, Saku St. Thomas kirke. De oppfattet det slik at de var med på en historisk begivenhet, og gledet seg med god grunn veldig over det.

Etter erkebiskopens tale og velsignelsen av korset, bar vi korset ut. Derfra ble det heist i kran helt opp til kirkas høyeste punkt, øverst i tårnet. Deretter ble lederen for kirkebyggstiftelsen Juhan Talpsepp og en bygningsarbeider heist opp i en løftekran. På veien opp kom det en regnskur som varte i ett minutt. Like etterpå, mens korset ble festet i toppen av tårnet, skjedde det: Som om ikke korset er et tydelig nok tegn på forsoningen mellom Gud og mennesker, lot Gud regnbuen vise seg også.


Om lag hundre mennesker deltok i kransefesten. Det eneste problemet som dukket opp, handlet om parkering. For det kom flere enn vi hadde trodd.  Tre representanter for kommunen tok ordet ved festbordet, og kunngjorde at de ville jobbe for å finne også noen kommunale midler til prosjektet. Så  langt har den offentlige innsatsen bare handlet om gratis areal (i 99 år), så det var gledelig. Noen representanter for lokale og nasjonale medier var også til stede. Her var det nok av gode foto og film-motiver, og alt i alt er vi veldig takknemlige for en flott og oppmuntrende dag!

Av Magne Mølster

onsdag 4. september 2019

Ut av gamle rom - og inn i nye


Hva gjør man når man må ut av det gamle gudstjenesterommet, og det nye ennå ikke er ferdig? For Mustamäe menighet ble svaret å flytte inn på kirkekontoret i den nye kirka.

I nesten ni år har Mustamäe menighet holdt hus i kjellerlokalene til bydelshuset i Mustamäe i Tallinn, Estland. Det er omtrent like lenge som menigheten har eksistert. Rommene i seg selv har vært greie nok, selv om det til tider kunne være trangt. Den største utfordringen har vært at et lokalene knapt kunne være mer bortgjemt: Inn i en bakgård og ned en trapp. Imidlertid har dialogen med bydelen hele tiden vært god, og kirkebygget som nå er godt over halvveis ferdig bygget, var i første omgang den tidligere bydelslederens initiativ.

I mellomtiden har bydelen bygget nytt hus. Det gamle skal jevnes med jorda – og tomta selges. Siste frist for å flytte ut var egentlig før sommeren, men menigheten fikk utsatt frist til 1. september på å flytte ut av kjelleren. Håpet og bønnetemaet var at det nye kirkebygget skulle være mest mulig ferdig til da, for eventuelt å kunne flytte direkte inn. Det lyktes!

Søndag 25. august flyttet menigheten. Det skjedde slik: Først feiret menigheten gudstjeneste i de gamle lokalene, og delte Guds ord, brød og vin, slik de har for vane å gjøre på søndager. Så ble lysestaker, blomster, Bibelen, kors og annet ryddet av alteret. Gudstjenesterommet ble avvigslet med egen liturgi, før menigheten gikk i prosesjon ut av de gamle lokalene med lys, kors og Bibelen. Noen mannfolk tok med seg alteret. Barn og ungdom var med og bar. Menigheten gikk opp og ut fra kjellerlokalene sine, inn i bilene, kjørte til den nye, vakre kirka si;  og gikk så fra bilene og inn i den nye kirka i prosesjon.

- Vi skulle gjerne gått hele veien i prosesjon, men det ville fått for mye oppmerksomhet. Nå som kirka ikke er ferdig, og vi ikke har offisell tillatelse til å ta det i bruk, må vi ta hensyn til at åpne arrangement egentlig ikke kan finne sted der, sier Tiina Klement, som er hovedprest i menigheten

.
- 50-60 stykker deltok. Det ville sikkert vært flere om vi hadde invitert til det som et åpent arrangement, forteller Tiina. Etter en velsignelseshandling i den nye kirka, var det festlig kirkekaffe og stor glede tross alt.

For prest Tiina og menighetsrådet har spørsmålet vært: Hvor skulle menigheten flytte seg når den måtte ut av de gamle lokalene? For den nye kirka er jo ikke ferdig! Imidlertid er et par av rommene i nybygget, deriblant kirkekontoret, ferdige. Svaret ble å flytte inn der.

-Det er ingen ideell løsning, men det ville samtidig vært meningsløst og kostbart å flytte menigheten til et nytt sted midlertidig, sier Tiina. - Vi håper at det ikke blir noen problemer, og håper samtidig at byggingen kan fortsette så fort som mulig.
I beste fall blir det biskoppelig vigsling av Mustamäe kirke på Maria Magdalenas minnedag, 22. juli neste år.

På kirkekontoret har menigheten nå gudstjenester og smågrupper. Det er riktignok trangt der for gudstjenester, men det er menigheten vant til. Det er verre med barnearbeid, for det er viktig at barna blir passet på når de er innomhus, så de ikke løper dit de ikke skal.

Dermed er det verken babysang eller barnekirke (søndagsskole) i Mustamäe i høst. Til babysang trengte menigheten ny leder uansett. Barnearbeidet må ta nye former fram til bygget er ferdig.

I hovedetasjen er det nå lagt fint gulv, men det mangler en del. I kjelleren er mye fortsatt uferdig.
- Problemet er at nå er det ikke penger igjen på kirkebyggskontoen. Vi trenger i hvert fall 400 000 euro (4 millioner kroner) til for å bli ferdig med det viktigste. Men enda mer for å bli helt ferdig med alt. - Det har kommet på noen ekstrakostnader underveis. Nå er det byggepause inntil videre, forteller Tiina.
Foto: Endel Apsalon
Tekst: Magne Mølster

fredag 30. august 2019

22 barn fylt av glede

For åttende gang har Saku menighet arrangert Saku barneleir. Dette er ett av de største enkeltarrangementene til menigheten i løpet av året, og setter menigheten i kontakt med nye barn og foreldre.

Tre dager med aktiviteter, sang, bibelfortellinger ligger bak oss. Årets tema var «husbygging». Barna fikk blant annet høre om hvorfor man bør bygge huset sitt på berggrunn, og hva det betyr.  I tillegg fikk barna lage fuglehus, se bibelsk tegnefilm, delta på natursti, spille fotball, lage kake m.m.  Årets overraskelse var bueskyting. Den lokale bueskytterklubben var invitert, og de arrangerte minikurs og deretter en mini-konkurranse i bueskyting. Dette var meget populært. Å grille pølser og marshmellows på bålet falt i smak for alle. :-) Vi avsluttet med barnegudstjeneste, og dit var også foreldre og søsken invitert. En del av dem kom.

Barna var fra sju til 13 år. De sov på firemannshytter med vinklet tak, omtrent som telt. For noen var det første gang de sov borte uten foreldre. Noen trengte trøst for å motstå hjemlengsel. Andre syntes det var spennende.

Barna var godt fornøyde med leiren, og det var også lederne (tre menn og seks kvinner – fra 17-48 år). Spesielt i år var en liten «bibelvekkelse» på en av smågruppene. Det endte med at noen av barna fikk en barnebibel.  Men Taavi var ikke fornøyd med det – han ville ha en ordentlig bibel, og fikk til slutt det! J

Saku barneleir skjer i samarbeid med Saku kommune. Det vil si at kommunen støtter leiren økonomisk, mot at menigheten gir gratisplasser til et bestemt antall barn fra såkalt «vanskeligstilte familier».

For menigheten er det viktig å ha utadrettede arrangementer som Saku barneleir for å nå ut til folk som ellers aldri ville funnet veien til vårt lille bedehus og barnearbeidet som skjer der. Og så håper vi også i år at noen av barna fra leiren finner veien videre til «barnekirka» (dvs. søndagsskolen vår).

Ave Mølster

tirsdag 30. juli 2019

Ikke bare sommermodus


Snart går vi inn i siste sommermåned. I menighetene er det nærmest bare gudstjenestene som går „som normalt“ i sommer - hver søndag. Derimot er det diverse leirer, og allerede i morgen begynner prostiets barneleir for søndagsskolebarn, hvor også Saku menighet deltar.

Tidligere i sommer har vår familie deltatt på NMS’ familieleir på Fjordglimt i Telemark. Vi har vært med på en eller annen familieleir i Norge nesten hver sommer, i kombinasjon med ferie. Gøy å være med og se hvor forskjellige og flotte NMS-leirer det er rundt om!

Ellers er det også sommerstid stor aktivitet på byggetomtene til kirkebyggene i Mustamäe og Saku. Bildet er fra Saku kirke. Veggene og tårnet begynner å få høyde over seg, og nå begynner også arbeidet for fullt med sidefløyen (bak lastebilen), der det blir kontor, toaletter osv.

Tusen takk til alle som er med og får kirkene våre til å reise seg! Takk både til dere som støtter gjennom NMS, og til dere som støtter direkte til kirkebyggstiftelsene i henholdsvis Saku og Mustamäe! Og takk til alle forbedere!

I går kom første henvendelse fra lokale musikere som gjerne ville komme og spille i Saku kirke på en julegudstjeneste - i år... Så fort blir vi helt sikkert ikke ferdig. Første etappe avsluttes omtrent 1. desember, med tak, vegger, dører osv. på plass. Men uten det meste annet. Ønsket er å komme i gang med etappe to så fort som mulig etter det, men her er det økonomien som avgjør.

Noen venner i Norge spør når kirkene i Saku og Mustamäe skal innvies. Erkebiskopen vil gjerne gjøre dette på minnedagene til menighetenes skytshelgener, henholdsvis apostelen Thomas (21. desember) og Maria Magdalena (22. juli). For Mustamäe kirke sin del, er det relativt sannsynlig at dette kan bli i 2020. For Saku kirke sin del, håper også vi på 2020, men det kan også bli seinere.

Likevel: Vi håper at vi kan ønske de overnevnte musikerne (som henvendte seg angående konsert) velkommen til „julekirke“ i Saku i 2020!


Magne :) 

torsdag 20. juni 2019

Grunnsteinen til Saku kirke er lagt


Tirsdag var en gledens dag i Saku St. Thomas menighets historie: I en høytidelig ramme la vi ned grunnsteinen for Saku kirke, eller «Saku St. Thomas kirke», som erkebiskop Urmas Viilma kalte kirka i sin tale.

-Thomasdagen (21. desember) i 2019 er for tidlig, men Thomasdagen i 2020 KAN det være mulig med en innvielse av kirka, sa erkebiskop Urmas Viilma i intervju med TV3 den dagen.  Viilma er også et av kirkebyggsstiftelsens medlemmer.

Til stede på grunnsteinsnedleggelsen var om lag 120 mennesker. Det var menighetsfolk, diverse ledere på kommunalt nivå, noen prester fra andre menigheter, media, og noen gjester fra utlandet. Blant gjestene var også noen norske: Asbjørg Oksavik Sve representerte NMS i denne sammenhengen, og Jens Kristian Tingvold representerte vår vennskapsmenighet på Jar.

Det var godt og varmt, ikke minst for erkebiskopen og oss to prestene (prost Jüri Vallsalu og undertegnede), som ikke kunne søke skygge inntil kirkemurene som så mange andre. Men personlig tenkte jeg at jeg ikke at led noen nød, snarere tvert i mot nøt og gledet jeg meg over mange hyggelige hilsener, mye folk, fin musikk og god stemning. Ekstra glede i forsamlingen ble det over en boligutbyggers hilsen (Saku Korterid OÜ), der han kom med en sjekk på 3000 euro (ca. 30 000 kroner) til kirkebygginga. Rett nok var det flere andre enkeltpersoner og menigheter til stede som har gitt tilsvarende eller mer, men det var spesielt hyggelig at det var en fra det lokale næringslivet som kom med en slik gave. Da er det lettere å utfordre andre.

Den siste uka har vært særdeles hektisk, med forberedelser, kontakt med de vi hadde invitert, kontakt med flere av de større bedriftene i Saku osv. Dessuten var det diverse dokumenter som skulle innhentes, kopieres, oversettes osv., og som tirsdag ble lagt i en metallsylinder som ble murt inn i grunnsteinen.

Hvis vi tar utgangspunkt i hva hele kirkebyggsprosjektet i Saku koster, er regnestykket ganske klart:
En drøy tredel (ca. 540 000 euro eller 5,4 millioner kroner) er allerede samlet inn, og på den bakgrunnen har vi satt igang med byggingen.

En tredel til er nødvendig for å få kirka såpass ferdig at vi kan ta den i bruk.
Den siste (snaue) tredelen gjelder annekset – en leilighet til prestefamilie eller vaktmester, samt en garasje. Dette trenger vi ikke å tenke på i denne omgang – vi skal klare oss fint uten dette en stund. Vi trenger med andre ord «bare» en halv million...
I går og i dag har jeg hatt møter med en sentral politiker i Saku som nå etter grunnsteinsnedleggelsen har begynt å brenne for å få kirka fort ferdig. Vi går en spennende tid i møte!

Hva med Mustamäe?
I det andre NMS-prosjektet i Estland, Mustamäe menighet, har det også vært en spennende tid. Menigheten har visst en god stund at de må ut av sine nåværende lokaler i sommer. Disse rommene tilhører bydelen, men bydelen har allerede flyttet ut, og bygget tas snart over av andre. Menigheten kommer til å begynne å pakke i sommer, for de må ut før den 1. september.

For tiden bygges det for fullt innendørs i den nye kirka. I slutten av juli blir det sannsynligvis byggestopp, for da tar pengene slutt. Men det er innen den tid mulig å klargjøre ett større rom, som i følge de siste meldingene i en midlertidig periode vil bli uoffisielt kirkekontor og gudstjenestested.
Fortsatt mangler det ca. 500 000 euro for å fullføre Mustamäe kirke
. Dersom det lykkes å samle inn dette i den nærmeste tiden, vil det kunne bli åpning den 22. juli neste år! Nordmenn har riktignok sine egne assosiasjoner med denne dagen, men dagen er valgt fordi Mustamäe menighet bærer navnet til Maria Magdalena, og hennes merkedag er nettopp 22. juli.

 Bilder: Kristo Toots, Victoria Parmas og Tiina Klement
Tekst: Magne J

fredag 24. mai 2019

Saku kirkemarked 2019 vel overstått

Nylig arrangerte menigheten for fjerde gang Saku Kirkemarked til inntekt for nytt kirkebygg. Markedet var vellykket, og det ble samlet inn nesten 1600 euro som tilsvarer ca. 16000 norske kroner.

Kirkemarkedet er et stort prosjekt som engasjerer hele menigheten og mange frivillige flere måneder i forveien. Men det er glede å se at folk hjelper for eksempel ved å bære bord og benker, bake kaker, eller stille opp i håndverksteltet for barn.

Markedet er ment som et hyggelig sted å tilbringe tid med hele familien. Vi har ikke noe nøyaktig tall, men regner med at flere hundre er innom. I år fikk vi besøk av ponni og hest som gledet mange barn. I tillegg har vi alltid hoppeborg og flere håndverkstelt for barna. En del av bodene/bordene var menighetens egne, for eksempel gjenbruksutsalgene, kaféene og noen av barneaktivitetene. Her gikk inntekten helt og fullt til kirkebygg. Resten var folk utenfra som solgte til egen inntekt, men som var forpliktet på å gi en viss del av inntekten til kirkebygging.

På scenen kunne vi se både menighetens babysangere og småbarns-dansegruppe. Også litt større barn gledet oss med sang og dans. Den lokale mandolinklubben og menighetens Saku Gospel stilte opp. Hovedartistene i år var et kristent brødreband som kalles Reinaru Vennad (Reinaru-brødrene).

Menighetens blinde massør Toivo stilte opp i massasjeteltet og gledet besøkende med nakke- og hodemassasje under hele markedet. Der var det kø!

For tomme mager hadde menigheten et hamburger-telt og en hjemmebakst-kafé som serverte både varm suppe, søte kaker og diverse paier. Til og med Pippi Langstrømpe dukket opp – og siklet på kakene våre :-)

«Det finnes dårlig vær» kan man si i Estland, i motsetning til uttrykket i Norge (hvor man jo sier at «Det finnes ikke dårlig vær»). Her er det for eksempel vanlig at barna i barnehagen er inne når det regner.

I år var det første gang på fire år at vi opplevde nedbør, selv om det bare var på den siste halvdelen av markedet. Siden værmeldingen ikke var så god, var det noen av selgerne som ikke stilte opp. Og helt mot slutten av markedet gikk besøkstallet ned – man skal være inne når det regner i Estland ;-) Heldigvis var det veldig mange som var innom i starten av markedet, så alt i alt er vi veldig fornøyde. Inntekten lå bare ca. 100 euro lavere enn det vi har pleid å ha som inntekt.

I tillegg til Saku kirkemarked, pleier menigheten også å arrangere høstmarked og/eller julemarked til inntekt for kirkebygg. Men markedet på våren er det klart største, og det er veldig mye jobb med det. I tillegg til å være en viktig inntektskilde her lokalt for kirkebygging, er det også en måte å «kirke midt i landsbyen» på, for å oversette et estisk uttrykk. Vi er synlige, og det på en positiv måte.

Tekst: Ave  Mølster
Bilder: Kaarel Vahermägimandag 6. mai 2019

Vi er i gang!


Den 11. april ble en historisk dag i Saku: Vi satte igang med graving på kirketomta i Saku! Nå blir det byggearbeid så lenge vi har penger, og i alle fall til 1. desember! På et møte i forrige uke ble det endelig bestemt, at vi vil anlegge «soltak» på den sørvendte siden av kirketaket.

Det var menighetens gode gamle «sjefsforbeder» og «klippe» Mihkel  Reinup (84) som fikk æren av å ta det første spadetaket. I Estland er det riktignok nedleggelse av hjørnesteinen på nye bygg som er «det store» ved nybygg. Det er knapt nok tradisjon for å ta det første spadetaket her. Vi skal markere hjørnesteinsnedleggelsen med erkebiskop, ordfører osv. tirsdag den 18. juni klokka 15. Men alle som møtte fram i anledning første spadetak, syntes at dette var flott å være med på - og verdt en markering. Varaordføreren kom også. Vi hadde en kort liturgi, to salmer, og bønn om velsignelse av arbeidet og arbeiderne. Vi ba også om å bli spart for arbeidsulykker og ondskap i forbindelse med kirkebyggingen. Vi var fornøyd med 30 oppmøtte, spesielt sett på bakgrunn av at tidspunktet var på dagtid og ble offentliggjort like før.

Inkludert de 300 000 euroene vi fikk før jul fra statens kompensasjonsfond for konfiskert eiendom, via EELK Konsistorium (kirkeledelsen), har vi samlet inn ca. 530 000 euro. Det er omtrent halvparten av de vi trenger for å få kirka ferdig (unntatt annekset, som vi ikke er prioritert). Vi har nok penger til å få tak og vegger på plass. Deretter er alt i Guds hender. Men vi skal gjøre vårt beste her for å tale kirkebyggets sak, så vi skal få varme i nybygget før vinteren. Den tiden som står framfor oss er mulighetenes tid. Vi tror det er lettere å utfordre potensielle givere lokalt og i utlandet nå som vi har begynt på arbeidet. Da ser de at de ikke kaster pengene i et «sort hull».

Sist uke møttes vi i kirkebyggstiftelsen med erkebiskop Urmas Viilma på kirkeledelsens kontor. Det viktigste som skjedde der, var etter min mening at vi gikk for en solenergiløsning på den sørvendte siden av kirketaket. Det blir etter det jeg erfarer den første kirka i Estland med solenergi!

Andre NMS-prosjekter
Kirkebyggingen i Mustamäe går som mange vet for full gang, selv om de heller ikke der ennå har alt som skal til for å få bygget helt ferdig. Her på bloggen er det mest informasjon om misjonsarbeidet i Saku og Mustamäe menigheter, som er to sentrale NMS-støttede misjonsprosjekter. Men gjennom å støtte misjonsarbeid i Estland, er man også med på å støtte mediearbeid for og med ungdom (plussmeedia.ee) og et omorganiseringsprosjekt i EELK som blant annet har til hensikt at kirka en dag skal bli sterk nok til å «klare seg selv» uten støtte utenfra. At kirka ikke er der i dag, har helt klart røtter til kommunisttiden. Kirka har et «gap» den må over, både i forhold til menighetsutvikling og i forhold til bygg: Det er en utfordring å ta vare på gamle bygg som ble stående og delvis forfalle i 50 år, og det er en utfordring å bygge nye gudshus og danne menigheter der hvor det har dukket opp nye sentra i den samme perioden. Det som skjer med nyplantinger av menigheter i Mustamäe og Saku er en del av en nødvendig utvikling i EELK. Så har det vært gledelig at det i løpet av det siste året faktisk har kommet til to nye menighetsplantinger etter oss: Harkuj
ärve og Saue menigheter. Disse har andre partnere enn NMS  (bl.a. en finsk misjonsorganisasjon), men vi ber for hverandre og er på mange måter «i samme båt».

Etterlyst: Nye ettåringer!
Vi har vært så heldige å ha to flotte «ettåringer» i år, Ingvild og Aleksandra, som har hjulpet til og hatt selvstendig ansvar i menighetsarbeidet i Mustamäe og Saku. Disse sendes ut av NMS / NMSU, og er en del av et større fellesskap av ettåringer fra forskjellige land (også fra Estland!), som melder seg til tjeneste i misjonsarbeidet i Estland, England, Spania eller Frankrike for ett skoleår. Som regel er de i aldersgruppa 19-23 år. Dessverre var det dårlig med søkere til ettåringstjeneste i Estland for skoleåret 2019-2020. Akkurat nå står vi uten ettåringer! Det er veldig leit, for de er både til stor hjelp her, samtidig som de får verdifull ballast i bagasjen for seinere studier og yrkesliv. Økonomisk er det også en helt grei ordning for de som kommer. Årets ettåringer (i likhet med tidligere) anbefaler ettåringstjeneste i Estland på det varmeste (den ene nå er sant å si «toåring» - hun trivdes så godt at hun ble ett ekstra år). Er du selv eller har du noen aktuelle kandidater i menigheten deres, så utfordre til tjeneste og la dem ta kontakt med Kristian Mjølsneset i NMS: kristianm@nms.no

Magne J