lørdag 17. januar 2015

Rekordbesøk på søndagskolen i Saku

Vi er i full sving igjen! Babysang, søndagsskole, jenteklubb, gudstjenester, bønnemøter etc. Og så starter andre ting som f.eks. ungdomskveld og konfirmasjonsforberedelser opp litt seinere. Vi hadde nylig vårt søndagsskolemøte for å planlegge resten av semesteret. Vi diskuterte blant annet hvordan vi skulle få flere barn til å komme til søndagsskole: Den siste tiden har besøket på søndagsskolen variert fra 5-10 barn per gang. Vi bestemte oss for å lage en plakat i lokalavisa og på utetavla. Men før vi hadde rukket å få plakaten ferdig, dukket det opp 19(!!!) barn på den første søndagsskolen januar! Så mange barn har det ALDRI vært på søndagsskole i Saku menighet! Det var nesten alle de barna som har vært innom søndagsskole i løpet av den siste tiden, pluss én ny. For et bønnesvar! Nå er vi litt skeptiske i forhold til å verve nye barn, fordi vi ikke har plass for flere – hvis alle kommer samtidig. Heldigvis fikk vi den ideen å dele gruppa i to på slutten av timen, ellers hadde ikke alle fått plass oppe på verkstedet. Vi hadde rett og slett et luksusproblemJ På bildet ser du flesteparten av barna.

Høsten 2014 startet vi opp med jenteklubb for 10-15-åringer. Hovedhensikten med dette var å kunne fange opp jentene som har vokst ut av søndagsskolen – og dette fungerer! Det har vært en lørdags formiddag i måneden med et spennende «jentetema», snakk om kvinner i Bibelen og et deilig måltid (som vi lager sammen). Vi koser oss! Temaene i høst har vært: helse, vaske/ryddetips, skjønnhet, julemat, bake boller.
Det gledelige er at noen av disse unge jenter er interessert i å dra til vinterens store kristne ungdomsleir i Estland! Dette er igjen et bønnesvar, og gir oss bekreftelse på at dette er en viktig gruppe! Takk for at dere ber! Det hjelper masse!

Ave