fredag 24. mai 2019

Saku kirkemarked 2019 vel overstått

Nylig arrangerte menigheten for fjerde gang Saku Kirkemarked til inntekt for nytt kirkebygg. Markedet var vellykket, og det ble samlet inn nesten 1600 euro som tilsvarer ca. 16000 norske kroner.

Kirkemarkedet er et stort prosjekt som engasjerer hele menigheten og mange frivillige flere måneder i forveien. Men det er glede å se at folk hjelper for eksempel ved å bære bord og benker, bake kaker, eller stille opp i håndverksteltet for barn.

Markedet er ment som et hyggelig sted å tilbringe tid med hele familien. Vi har ikke noe nøyaktig tall, men regner med at flere hundre er innom. I år fikk vi besøk av ponni og hest som gledet mange barn. I tillegg har vi alltid hoppeborg og flere håndverkstelt for barna. En del av bodene/bordene var menighetens egne, for eksempel gjenbruksutsalgene, kaféene og noen av barneaktivitetene. Her gikk inntekten helt og fullt til kirkebygg. Resten var folk utenfra som solgte til egen inntekt, men som var forpliktet på å gi en viss del av inntekten til kirkebygging.

På scenen kunne vi se både menighetens babysangere og småbarns-dansegruppe. Også litt større barn gledet oss med sang og dans. Den lokale mandolinklubben og menighetens Saku Gospel stilte opp. Hovedartistene i år var et kristent brødreband som kalles Reinaru Vennad (Reinaru-brødrene).

Menighetens blinde massør Toivo stilte opp i massasjeteltet og gledet besøkende med nakke- og hodemassasje under hele markedet. Der var det kø!

For tomme mager hadde menigheten et hamburger-telt og en hjemmebakst-kafé som serverte både varm suppe, søte kaker og diverse paier. Til og med Pippi Langstrømpe dukket opp – og siklet på kakene våre :-)

«Det finnes dårlig vær» kan man si i Estland, i motsetning til uttrykket i Norge (hvor man jo sier at «Det finnes ikke dårlig vær»). Her er det for eksempel vanlig at barna i barnehagen er inne når det regner.

I år var det første gang på fire år at vi opplevde nedbør, selv om det bare var på den siste halvdelen av markedet. Siden værmeldingen ikke var så god, var det noen av selgerne som ikke stilte opp. Og helt mot slutten av markedet gikk besøkstallet ned – man skal være inne når det regner i Estland ;-) Heldigvis var det veldig mange som var innom i starten av markedet, så alt i alt er vi veldig fornøyde. Inntekten lå bare ca. 100 euro lavere enn det vi har pleid å ha som inntekt.

I tillegg til Saku kirkemarked, pleier menigheten også å arrangere høstmarked og/eller julemarked til inntekt for kirkebygg. Men markedet på våren er det klart største, og det er veldig mye jobb med det. I tillegg til å være en viktig inntektskilde her lokalt for kirkebygging, er det også en måte å «kirke midt i landsbyen» på, for å oversette et estisk uttrykk. Vi er synlige, og det på en positiv måte.

Tekst: Ave  Mølster
Bilder: Kaarel Vahermägimandag 6. mai 2019

Vi er i gang!


Den 11. april ble en historisk dag i Saku: Vi satte igang med graving på kirketomta i Saku! Nå blir det byggearbeid så lenge vi har penger, og i alle fall til 1. desember! På et møte i forrige uke ble det endelig bestemt, at vi vil anlegge «soltak» på den sørvendte siden av kirketaket.

Det var menighetens gode gamle «sjefsforbeder» og «klippe» Mihkel  Reinup (84) som fikk æren av å ta det første spadetaket. I Estland er det riktignok nedleggelse av hjørnesteinen på nye bygg som er «det store» ved nybygg. Det er knapt nok tradisjon for å ta det første spadetaket her. Vi skal markere hjørnesteinsnedleggelsen med erkebiskop, ordfører osv. tirsdag den 18. juni klokka 15. Men alle som møtte fram i anledning første spadetak, syntes at dette var flott å være med på - og verdt en markering. Varaordføreren kom også. Vi hadde en kort liturgi, to salmer, og bønn om velsignelse av arbeidet og arbeiderne. Vi ba også om å bli spart for arbeidsulykker og ondskap i forbindelse med kirkebyggingen. Vi var fornøyd med 30 oppmøtte, spesielt sett på bakgrunn av at tidspunktet var på dagtid og ble offentliggjort like før.

Inkludert de 300 000 euroene vi fikk før jul fra statens kompensasjonsfond for konfiskert eiendom, via EELK Konsistorium (kirkeledelsen), har vi samlet inn ca. 530 000 euro. Det er omtrent halvparten av de vi trenger for å få kirka ferdig (unntatt annekset, som vi ikke er prioritert). Vi har nok penger til å få tak og vegger på plass. Deretter er alt i Guds hender. Men vi skal gjøre vårt beste her for å tale kirkebyggets sak, så vi skal få varme i nybygget før vinteren. Den tiden som står framfor oss er mulighetenes tid. Vi tror det er lettere å utfordre potensielle givere lokalt og i utlandet nå som vi har begynt på arbeidet. Da ser de at de ikke kaster pengene i et «sort hull».

Sist uke møttes vi i kirkebyggstiftelsen med erkebiskop Urmas Viilma på kirkeledelsens kontor. Det viktigste som skjedde der, var etter min mening at vi gikk for en solenergiløsning på den sørvendte siden av kirketaket. Det blir etter det jeg erfarer den første kirka i Estland med solenergi!

Andre NMS-prosjekter
Kirkebyggingen i Mustamäe går som mange vet for full gang, selv om de heller ikke der ennå har alt som skal til for å få bygget helt ferdig. Her på bloggen er det mest informasjon om misjonsarbeidet i Saku og Mustamäe menigheter, som er to sentrale NMS-støttede misjonsprosjekter. Men gjennom å støtte misjonsarbeid i Estland, er man også med på å støtte mediearbeid for og med ungdom (plussmeedia.ee) og et omorganiseringsprosjekt i EELK som blant annet har til hensikt at kirka en dag skal bli sterk nok til å «klare seg selv» uten støtte utenfra. At kirka ikke er der i dag, har helt klart røtter til kommunisttiden. Kirka har et «gap» den må over, både i forhold til menighetsutvikling og i forhold til bygg: Det er en utfordring å ta vare på gamle bygg som ble stående og delvis forfalle i 50 år, og det er en utfordring å bygge nye gudshus og danne menigheter der hvor det har dukket opp nye sentra i den samme perioden. Det som skjer med nyplantinger av menigheter i Mustamäe og Saku er en del av en nødvendig utvikling i EELK. Så har det vært gledelig at det i løpet av det siste året faktisk har kommet til to nye menighetsplantinger etter oss: Harkuj
ärve og Saue menigheter. Disse har andre partnere enn NMS  (bl.a. en finsk misjonsorganisasjon), men vi ber for hverandre og er på mange måter «i samme båt».

Etterlyst: Nye ettåringer!
Vi har vært så heldige å ha to flotte «ettåringer» i år, Ingvild og Aleksandra, som har hjulpet til og hatt selvstendig ansvar i menighetsarbeidet i Mustamäe og Saku. Disse sendes ut av NMS / NMSU, og er en del av et større fellesskap av ettåringer fra forskjellige land (også fra Estland!), som melder seg til tjeneste i misjonsarbeidet i Estland, England, Spania eller Frankrike for ett skoleår. Som regel er de i aldersgruppa 19-23 år. Dessverre var det dårlig med søkere til ettåringstjeneste i Estland for skoleåret 2019-2020. Akkurat nå står vi uten ettåringer! Det er veldig leit, for de er både til stor hjelp her, samtidig som de får verdifull ballast i bagasjen for seinere studier og yrkesliv. Økonomisk er det også en helt grei ordning for de som kommer. Årets ettåringer (i likhet med tidligere) anbefaler ettåringstjeneste i Estland på det varmeste (den ene nå er sant å si «toåring» - hun trivdes så godt at hun ble ett ekstra år). Er du selv eller har du noen aktuelle kandidater i menigheten deres, så utfordre til tjeneste og la dem ta kontakt med Kristian Mjølsneset i NMS: kristianm@nms.no

Magne J