mandag 4. september 2017

Moro med brannbil

En lørdagskveld kjører en veteran-brannbil til et leirsted i nærheten av Saku. 23 spente barn møter denne skogsbrannbilen. Heldigvis var det ikke brann på leirstedet, men barna lærte hvordan man skal bruke brannslokkingsapparat og vannslange:-D I tillegg fikk de høre litt om brannmannskapets arbeid. Det endte med at vi måtte henge en lang snor mellom trærne for å henge til tørk barnas våte klær...

I midten av august hvert år samles barn og ledere til tre fine leirdager på et leirsted i Saku kommune. Dette (2017) er den femte barneleiren menigheten i Saku arrangerer. Leiren er godt støttet av Saku kommune, med Saku menighet (som jo igjen får støtte fra NMS) har sin egenandel – frivillige og noe økonomi. Til leiren inviterer vi barn fra Saku enten de er med i menigheten eller ikke. Det er noen søndagsskolebarn som deltar, men de fleste deltakerne har ikke noen kirkelig tilknytning. En del av barna kommer fra familier med sosiale problemer. Derfor er det flott å ha mange unge og voksne ledere tilgjengelig – slik at det er nok hender, føtter, ører, øyne og hjerter for alle barnas behov.

I tillegg til spennende «søndagsskoletimer» har vi aktiviteter som fotball, håndverk, leker, sang, bålkveld, kakelaging osv. Hvert år har vi også en «overraskelesesbesøk», som var brannbilen denne gangen. Barna koser seg på leir, og mange vil ikke reise hjem igjen...

Det er flott å oppleve at noen barn blir med på menighetens aktiviteter etter leiren. I år hadde vi tre «unge ledere» som har tidligere vært søndagsskolebarn. Som søndagsskolelærer er det godt å se at arbeidet bærer slike frukter som disse lederne. Takk til Gud som kaller barn og unge til kirken og lar dem vokse i troen. Takk til dere som ber for arbeidet – det nytter!!!

Ave:-)