fredag 29. august 2014

Taket løfter seg!

Her i Saku ønsker vi å bygge kirke. Landspørsmålet er endelig løst, og arkitekten har for lengst kommet med sine tegninger. Nå er det siste mulighet for menigheten til å si noe. For fortsatt er det mulig å gjøre forandringer i arkitektens forslag (prosjekt). Skal det for eksempel være en liten leilighet i forbindelse med kirke- og menighetslokalene? Skal takskjegget stikke utenfor veggene eller ikke? Og hvor bratt vinkel skal vi ha på taket? Skal det være kjeller, og hvor stor i såfall? Disse spørsmålene har ennå ikke fått sitt endelige svar, men nå haster det!


Arbeidet med kirkebygget ledes av en egen stiftelse, og stiftelsen har en egen konto som ikke er identisk med menighetens. For tiden har vi 2-3000 euro på kontoen.  Noen utgifter har vi allerede hatt til arkitekten. Vi har venner i Finland som vil støtte. NMS-givere, kirkeledelsen i EELK og vår modermenighet Hageri har allerede støttet noe. I tillegg håper vi det er mulig å få til en slags kronerulling også her i lokalsamfunnet, selv om kommunen i første omgang ikke ønsker å være økonomisk støttespiller. De sitter til gjeld langt oppover ørene, men det er dialog om støtte på annet vis når bygget er ferdig – for eksempel kan at kommunen kan få ansvar for snømåking og gressklipping.

Selv om stiftelsen er ansvarlig for progresjonen i arbeidet, er menigheten en viktig part. Etter gudstjenesten sist søndag så vi på bilder og diskuterte ulike løsninger. Vi er flere som ser forbedringspotensiale i tegningene slik de nå foreligger, men akkurat hvordan og hvilke ting skal vi endre på? Det er spørsmålet nå. Den siste uka har blant annet «taket løftet seg»: Først fra 30 til 40 grader, og nå er spørsmålet om det også skal øke til 45 grader (som på bildet). Men konklusjonene er ikke tatt ennå.

Kirkebygging i Saku kan for øvrig støttes gjennom NMS. Her er en link: http://www.nms.no/kirkebygg-i-saku-estland/category2604.html

Sånn ellers går dagene fort, med tusen ting som skal gjøres før en ny sesong er i gang for fullt. Det som har tatt mest tid de siste dagene for min del, har vært arbeidet med et nytt liturgi- og tilleggssalmehefte til bruk i menigheten vår. Sammen med kirkemusikeren vår har jeg gått igjennom diverse ungdomssangbøker og andre sangbøker for å finne det beste materialet som kan utfylle hovedsalmeboka. I sistnevnte bok er det nemlig mange fine salmer, men dessverre går altfor mange av dem på samme melodi – i stor grad er det tyske salmer fra 16-17-18-hundretallet. Det finnes imidlertid både eldre og nyere salmer i estisk språkdrakt som er fine - både originalt estiske og oversatte salmer. Slike har kommet inn i heftet. Noen sanger fra Taizé tok vi også inn. Tre-fire salmer har Ave og jeg oversatt fra norsk og engelsk til estisk for at også vi i vår menighet kan få synge «Navnet Jesus», «Det er navnet ditt jeg roper» og «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene». Vi må jo gjøre vårt for at ikke savnet av Norge skal bli for stort!:)

På mandag tok vi imot en kollega! Anders Vik Aarseth er kommet til Estland for å jobbe med ungdomsarbeid i Tartu, sør i Estland. Først og fremst skal han studere språk! Takk for at mange vil være med og be for ham som dere også ber for oss! 

Privat har vi, og særlig Ave og Joel, prøvd oss litt på barnehagetilvenning de siste dagene. Det siste året har Joel vært passet i et hjem sammen med noen få andre barn tre dager i uka. Barnehagene her er ganske annerledes enn i Norge. «Tantene» er nok litt mer a’la Sofie enn fru Bastian. Det er kanskje ikke så lett å holde disiplinen ellers, siden det kun er TO voksne på opptil 24 barn. Vi håper det beste, men tror ikke vi kommer til å la ham ha altfor mange og lange dager i barnehagen heller...

MagneJ

onsdag 13. august 2014

Vel overstått Saku barneleir!

Etter en sommer med reising på kryss og tvers for vår del – med ferie og tjeneste både i Norge og Estland, er vi for alvor igang igjen i Saku.  I helga gikk Saku barneleir av stabelen.

Saku barneleir er på mange måter høydepunktet for barnearbeidet i Saku. Alle søndagsskolebarn gleder seg til leiren. Men vi inviterer også alle barn i Saku, uavhengig om de er tilknyttet menigheten eller ikke. Leiren varte fra fredag 8. til søndag 10.august 2014. Dagen før leiren var det 30 påmeldte barn, og dette var også maksimalt antall. Den første dagen møtte det opp 28 glade og forventningsfulle barn. Vi kjørte dem med biler og minibuss til leirstedet, som er bare 6 km fra Saku sentrum.

Vi var velsignet med ni ledere – voksne og ungdommer. Teamet fungerte superbra, og alle lederne hjalp til med hvert sitt i programmet. Tema for leiren var «Ferden til det lovede landet» og hele leiren var tematisk bygget opp omkring Moses og utvandringen fra Egypt. Barna levde seg inn i fortellingene, og kunne også få en smak av ørkenvandringen til Israelsfolket, som vi leser om i 2. Mosebok. Det ble mye sang, god mat, fotballspilling, verksted, vannkrig, grilling - i tillegg til «fortellingstid» som vi kaller den forkynnende biten.

Barna var fornøyde med leiren, og det var vi voksne også. Allerede flere av de «nye» barna har meldt sin interesse for søndagsskole og jenteklubben (sistnevnte startes opp i september), så vi håper på tilvekst til høsten. Takk Gud for det!


Ave